~ FolLoW mE ~

~ SWeet Fren IS nEvEr End ~

Wednesday, August 11, 2010

~ SEbAk nYA KAt DAlAm ~

iNdAH nyA RAmAdhAn...
NTAh nApA TERasa SebAk DAdA ni...
TErAsA NAk MEngAlIr JEr Air MAtA niE...
BUkAn HAnyA KErAnA RInDu PAdA KUArgA TApi
KErAnA AdAnYA RAmAdhAn iTu SEnDiri..

YA ALLAH...
PErMUDAhkAn SeGAlAnyA...
RAmADhAn MU YAng PEnUh KEbERkAtAn..
BilA DengAr ZikIr2
TErASA SEmAKin SebAk KAt DALAm...
MEndAmAikAn N MEnyEntuh HATy2 YAng MEndEnGAr nYA...
MAriLAh KitA jAlAni IBAdAh pOse DengAn PEnuh RAsA KESyukurAn..

BEriNGat2 LA PAdA YAng TiAda..
DoAkAn MErEkA...
AlhAmdUliLlAh YA ALLAh
KErAnA ENGKAu
MASIh MEmbEriKAn aQ KEhIDupAn UntUk MEnJAlAni IBAdah poSe KAli iNi..
AMIN......

~ Da FiRSt DaY PoSe ~

HAry NIE FirSt DAy 
kITA jAlaNi ibAdaH pOSe KAn..
HUrm HopE teBAngUn lEr SaHuR KArANg HEhEH...

RiNDu LAk TyME POse KAt Poli KK
HEHhehe...SaHur SAmA2 NGAn kAwAn2...
Wah mEshh GiLA2 nGAn mOmEnt Tu KAn...
HUrM
SEmpEnA BUlAn RAmAdHAn YAng
PEnOh bErkAt NIE..
AQ DoAkAn SemogA SegLAnyA DipErmUdAhkAn
So DapAt lA kiTA jAlani ibAdAh pOSe DengAn PEnuH KEsyUkurAn....

JAuhKAn SEgALa YAng TAk BEk...
BlE TAk If KtA Wat Azam BAru
TymE PoSe NIe?HEhEH
bLE lA bAh KAn...

PA Azam nYA?
HUrM bIo lA Aku JEr YAng TAu erk
APA pown Doa Ku MogA
Aq bLE jAdI YAng LEbIh BAik LAgi DAri YAng seBElumnyA..

HURm BIasAnYA
30 HAri MEncAri cinTA HEheH
tApi KAli niE tuKAr topik
30 HAry MEncARi BErkAt...

mEh kiTa RAmAi2 
JAlanI IbAdah Pose SEbaik NYA k...

fUll Of Luv
~ iDliA2307_iNMEmoRy ~